Innehållsförteckning

Föreståndarens rader 2
Fortsatt antagning till KRC:s Lärarlyftskurs 3
EUSO-olympiaden i Murcia 4
Vad händer med ”Från elev till elev”? 5
Nyhet: Kemisterna 5
Kemilektorslänken 6
Dags att hamstra? 6
Tamiflu – hur tillverkas och hur fungerar den? 7
En kemilärares små glädjeämnen 8
Guide till en friskare trädgård 10
Bättre lärande med öppna laborationer 11
Demonstrera mera – intressera flera! 12
Förändringar på KRC 12
Kemin i kris? 13
Tips för lärare
Reduktion av järnoxid på en tändsticka 14
Vad kan Harry Potter om kemi? Flampulver 16
Material från KRC 17
Kalendarium 19