Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Förslag till nya ämnesplaner 3
Nanoyou 4
PRAO på KRC 5
EUSO, Göteborg 2010 6
Uttagning till kemiolympiaden 2010 7
KRC:s kurser 8
Molecular Frontiers 11
Forskningsnytt: Kemi i påse räddar liv! 12
Kemisterna 13
Kemins år 13
Tolv teman som inspiration 14
Tips för lärare
Uppdrag: Syra- basbestämning 15
Immobilisera laktas 16
Vattnets ytspänning 18
Sprit till skolan 19
Lästips 21
Kalendarium 23