Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Kemins år 3
Distanskurs: Säkerhet inom skolans kemi- och NO-undervisning 5
Kemisterna 5
Rapport från en kemilektorslänk 6
Kemilärare efterlyses 8
Samarbete lärare - elev 9
Chem–is–Tree: Skogsindustriell kemi för gymnasiet 10
Tips för lärare
Vad är det som brinner i jultid? 11
Hängande ljus 12
Lästips – Glukke solbarn 13
Web-resurser för skolor och intresserade 14
Kalendarium 15
Bilaga: Kalender över Kemins År 2011