Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Kemins År 3
56:e Berzeliusdagarna 4
Gör ett chokladtuggummi 4
Kan förståelse öka intresset för kemi? 5
Stockholmskretsen inbjuder till miniseminarium 7
Debattdag: Utan kemister en farligare värld 8
Den svenska EUSO-uttagningen klar! 8
IYC Coference for Nordic Chemistry Teachers 9
Uppsatstävling 9
KRC:s kurser: Säkerhetskurs 10
Från kritkemi till upplevelsekemi 10
Några tankar kring löslighet och energi 11
Kemisterna 13
Tips för lärare
Gäller alltid ”lika löser lika”? 14
Kemikluringen 16
Webbresurser för skolan och intresserade 17
Kalendarium 19