Innehållsförteckning

Redaktörens rader 2
Världens största experiment? 3
IYC Coference for Nordic Chemistry Teachers 4
Stipendier för svenska deltagare 5
Kemins År 5
NO-biennaler 2011 6
Från kritkemi till upplevelsekemi 9
Låt grundskolans elever göra intressanta kemiexperiment 10
Science on Stage 2011 11
EUSO – Träningsläger i Umeå 12
Definitionen på syra-bas-begreppet växer fram 14
Tips för lärare
Syntes av basisk kopparsulfat genom titrering 16
Lästips 17
Webbresurser för skolan och intresserade 18
Kemisterna 18
Kalendarium 19