Innehållsförteckning
2 Föreståndarens rader
3 Fortbildningsdagar i Göteborg
4 Bokrecensioner
5 Kemiappar
6-7 Bakningens kemi
8 Julens Kemi - Pepparkakor på kemiska
9 Julens Kemi - Ljuslågans och lutfiskens kemi
10 Julens Kemi - Kemi i julgranen & Skriv ditt namn på kemiska
11 PET-flaskan i eld och lågor
12-13 Blått eller blodrött
14-15 Försurning i teori och praktik
16-17 Grafisk representation av den elektrokemiska serien
18 Kalendarium