Att notera i detta brev                                                                                              3

Personalförändringar på Resurscentrum                                                                 4

Ny styrelse för Resurscentrum                                                                               4

Påminnelse kristalltävling                                                                                      5

Påminnelse pappersboken                                                                                       5

Påminnelse Lärolådan Moderna Material                                                              5

Kemins dag                                                                                                              5

Information om Lärolådan                                                                                      6

Beställningsblankett, Lärolådan                                                                             9

Önskelista för grundskollärare                                                                               10 - 11

Experiment för högstadiet ("kalla" vätskor)                                                           12 - 17

Flytande kristaller - lite bakgrund och ett par enkla experiment                            18 - 19

Varför är mina jeans blå? (högstadiet/gymnasiet)                                                  20 - 21

Vad ska man använda istället för diklormetan?                                                     23

Enkät till gymnasielever - statistik och kommentarer                                            24

Kanske kan man göra så här (med strukturbilder)                                                 26