Under hösten 2018 ger Skolverket regionala konferenser i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Konferenserna äger rum i Göteborg den 26/9, Jönköping 10/10, Malmö 24/10 samt i Karlstad den 14/11. Konferensernas syfte är att du som lärare ska få träffa de som tagit fram modulerna och som visar hur du som lärare konkret kan arbeta med materialet på olika sätt för att utveckla undervisningen med dina elever inom det ämnesområde som modulen tar upp.

De nationella resurcentrumen i biologi, fysik och kemi är med och ger workshops. KRC deltar på alla ställen utom Jönping.

Det är gratis att deltaga och du anmäler dig på Skolverkets hemsida.