Tidsplan för revideringen

  • Fram till 27 januari kan du fylla i formuläret via bifogad länk.
  • Alla ändringsförslag bearbetas sedan och ett utkast till reviderad ämnesplan presenteras i maj.
  • Därefter blir det möjligt för alla att ge synpunkter under två veckor innan förslaget bearbetas på nytt.
  • Under oktober kommer förslaget skickas ut på remiss till olika instanser innan de skrivs om på nytt.
  • Förhoppningen är att det reviderade förslaget godkäns och kan börja gälla från HT20.