Utbildningsmaterialet för undervisning i åkrskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9 är uppdelat i följande rubriker: