Kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, har följande delar

  • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. Ämnenas egenskaper
  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. Materialens användning och kretslopp
  • Vattens olika former fast, flytande och gas. Övergångarna mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Vatten
  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. Luft
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. Seperation