mätkolvar

Under 2018 har KRC i samråd med de lärare som gått våra säkerhetskurser utvecklat förslag på delegering av arbetsuppgifter kring kemiundervisningen. Många verksamma lärare från hela Sverige har bidragit med synpunkter.

Vi har även skickat dokumenten till olika personer på LR, Lärarförbundet, Arbetsmiljöverket och SKL för att få feedback med ett arbetsgivarperspektiv men att ingen ännu har återkommit med respons.

Hör gärna av dig med förbättringsförslag, utvecklingsarbetet pågår!