Under Arbetsmiljöverkets (AV) kampanj ”För friskare arbetsplatser” i oktober 2018 inspekterades kemiinstitutionerna på omkring 400 skolor. 8 av 10 av de inspekterade arbetsplatserna visar brister i kemikaliehanteringen.Det som inspekterades var skolornas förmåga att: 1) upprätta en förteckning över kemiska riskkällor, 2) genomföra riskbedömningar, 3) informera arbetstagarna.

KRC har tagit fram ett förslag på förteckning över omkring 300 kemikalier som innehåller de kolumner som är obligatoriska enligt AV:s föreskrifter. Excellistan finns att ladda ner Kemikalieförteckning KRC_20200106-Excel (225 Kb) (eller Kemikalieförteckning KRC_20200106-openoffice (239 Kb) i .ods-format) och information om innehållet finns i Artikel om kemikalieförteckningen från IB nr 2 2019 (263 Kb) och Kemikalieförteckningen-presentation (721 Kb) .

Tanken är att förteckningen ska redigeras efter skolornas olika behov. Hör gärna av er till oss med synpunkter!