Tid

10 + 5 + 5 minuter

Material

Figur 1: Apparat
 • Natriumsulfat
 • Kopparsulfat
 • Kaliumbromid
 • Grafitelektroder
 • Koppar

Apparat (Figur 1)

Tre elektrolyser:

 1. Elektrolys av vatten:
  • Elektrolyt: Na2SO4
  • Elektroder: C
 2. Elektrolys av koppar 
  • Elektrolyt: CuSO4
  • Elektroder/anod: Cu
 3. Elektrolys av kalciumklorid
  • Elektrolyt: KBr
  • Elektroder: C

Utförande

Använd följande apparatuppställning i försök 1, 2 och 3.
Till experiment 3. Tillsätt fenolftalein i elektrolyten i u-rörets vänstra skänkel.

Koppla ihop och sätt på spänning.

 1. Anod: 2H2O → O2(g)  +  4H+  +  2e-
  Kadod: 2H2O  + 4e-  → H2(g)  +   2OH-  
  Vattens sönderdelas till två delar vätgas och en del syrgas
  Totalreaktion : 2H2O → 2 H2(g)  + O2(g) 
 2. Anod: Cu   →  Cu2+  +  2e-
  Katod: Cu2+  +  2e- →  Cu                                
  elektrolytisk rening av koppar
 3. Anod: 2Br- →   Br2(g)
  Katod: 2H2O  + 4e-  → H2(g)  +   2OH-
  Totalreaktion: H2O + 2Br- →   Br2(g) + H2(g)  +   2OH- 

Stöd för riskbedömning

Natriumsulfat: Ej märkespliktigt                   
Kaliumbromid: Saknar märkning
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Syrgas: Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403
Koppar: Miljöfarligt, Varning H410 och P 273
Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280
Brom: Frätande, Dödskalle, Miljö, Fara, H314, H330, H400 och P260, P264, P271,P273, P280, P284.
Kaliumhydroxid: Frätande, Fara, H302, H414 och P260, P264, P270, P280, P405

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Demonstrationer