Demonstration
Hur kan det fungera när man inte kan se. Modellsystem.

Om demon
Enkelt (trolleritrick)

Tid
10 minuter

Utförande
Konstruera nedanstående ”apparat” av:

  • 1 PVC-rör
  • 4 kulor
  • 1 snöre
  • 1 ring

Genom att dra i olika kulor, medan andra eventuellt blockeras, erhålls olika resultat.