Demonstration
Visa delokaliserade elektroner i metallbindning.

Om demonstrationen
Enkel uppsättning som kan återanvändas

Tid
3 min

En modell enligt figuren tillverkas av ca 80 mm långa bitar av 45 mm rundstav, vilka skruvas fast på en bakgrundsplatta. Avstånd mellan rundstavarna är ca 25 mm i alla riktningar.

Rundstavarna symboliserar atomkärnor. Valenselektronernas rörelsebanor demonstreras med ett rep, som binder ihop atomkärnorna. Det förklarar hur protonerna kan packas tätt i kärnan utan att repellera varandra.