Demonstration eller laboration 

Vad behövs för att få ett fungerande batteri?

Material

 • Mg‐band
 • filtrerpapper indränkt med NaCl
 • filtrerpapper indränkt med CuSO4
 • väv av kolfiber (kolfiberväv)
 • en lysdiod (där det långa benet är pluspol och det korta benet är minuspol) för att kunna testa batteriet

Utförande

 1. Gör en liten stapel mellan tummen och pekfingret:
 2. Kolfiberväven underst, sedan papperet med kopparsulfat, papperet med natriumklorid (saltbrygga) och till sist magnesiumbandet överst (se bild nedan).
 3. Sätt diodens långa ben mot kolfiberväven och det korta benet mot magnesiumbandet. (Det är bra om dioden är lite ”hjulbent” så att det inte blir kortslutning). Man kan behöva fukta fingrarna med lite vatten så att det fungerar bättre.
batteriets uppställning
Batteriets uppställning

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundera över följande frågeställningar

 • Vilken funktion kan de olika delarna ha då du skall koppla ihop dem till ett batteri?
 • Hur kan man konstruera ett batteri utgående från dessa delar?
 • Är det något som saknas för att få batteriet att fungera?
 • Kan man strunta i kopparsulfatlösningen?
 • Kan man ersätta någon/några av delarna med andra alternativ? Vilket eller vilka i sådana fall?

Tips

Kolfiberväv finns att köpa i butiker för båttillbehör. Välj en kvalité som är så ”finmaskig” som möjligt, då faller den inte isär när man klipper den i mindre bitar.

Stöd för riskbedömning

Natriumklorid: ej märkespliktigt
Magnesiumband: Brännbart, Fara, H250, H260 och P210, P222, P223, P231- 232, P280 Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280

Övrigt

Idén från Per-Odd Eggen Nordic worshop Chemistry teachers 2012

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Redox inklusive elektrokemi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling