Grupparbete
Låt eleverna tävla om att skjuta längst!

Om grupparbetet
Eleverna ska komma på lösningar Samarbete med fysiken!

Tid
60 minuter

Material

  • Pet-flaskor
  • korkar
  • pump
  • pumpventil

Risker vid experimentet
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning

Utförande

Tillverkad gummikork
Tillverkad gummikork

I en plastflaska hälls litet vatten. En gummipropp med ventil sätts i.
Luft pumpas in i flaskan med en cykelpump (modell större).
Vid tillräckligt stort tryck far plastflaskan iväg.

Konstruktion av gummipropp
Borra hål i gummiproppen med hjälp av korkborr, passa in ventilen och täta med t.ex. tvåkomponentlim. Ventilen kommer från ett personbilsdäck. Använd en avskjutningsramp (inställd efter lokalen).
I startögonblicket slungas vattnet ut, varför man bör ha en hink som skydd och en trasa för vattenspill.

 

 

Förklaring
Trycket inuti flaskan får verka på vattnet, tills det överstiger gummiproppens motstånd + atmosfärstrycket.