Inledning

Tillverka små mängder av tre halogener i vattenlösning genom att oxidera natrium- eller kaliumhalogenerna med klorin.  Detta kan vara en demonstration eller för tillverkning för vidare experimenterande t.ex. halogeners reducerande förmåga. Destruera sedan överskottet med reduktion med askorbinsyra – en bra antioxidant.

Material

Klorin (natriumhypoklorit, NaClO), koncentrerad saltsyra, askorbinsyra, fotogen, samt natriumbromid och natriumjodid eller motsvarande kaliumsalter. Använd höga provrör – för att slippa andas in halogengaser.

Riskbedömning

Klorin är frätande. Klor, brom och jod är frätande, oxiderande och miljöfarligt. Andas inte in gasen. Arbeta gärna i dragskåp. Använd personlig skyddsutrustning.

Utförande

Tillverka halogernerna

  1. Häll 1 cm3 klorin i ett stort provrör och tillsätt ca 0,5-1 cm3 konc saltsyra eller motsvarande mängd i utspädd saltyra. Det bildas klorgas i vattenfasen. Man ser på den gula färgen då all klor har bildats. Denna lösning går att späda ut till lämplig koncentration.
  2. Tillsätt 1-1,5 cm3 1 M natriumbromidlösning. Det bildas bromvatten.
  3. Tillsätt 1-1,5 cm3 1 M natriumjodidlösning. Det bildas jodvatten.
  4. Påvisa joden genom att tillsätta fotogen eller heptan. Lila jod går upp i organfasen.

Destruera halogenerna

Tillsätt askorbinsyra tills avfärgning skett.

Övrigt

Skriv formler för reaktionerna. Använd vattenlösningarna av halogen till andra labbar.'

Stöd för riskbedöming och annan lärarinformation hittar du i bifogat worddoument och pdf

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer