Demonstration
Vätgas och syre bildar knallgas

Om demonstrationen
Enkel. Max 0,5 dm3 stora ballonger. Låt eleverna hålla för öronen

Tid
10 min

Risker vid experimentet
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Material

  • ballonger
  • vätgas
  • snören
  • metallklumpar eller bind fast i en stång

Teori
Vätgasfyllda ballonger, fastbundna i metallklumpar, svävar ca 1,5 m över golvet. Ballongerna antänds med hjälp av stearinljus, som sitter i ändan på en 1 m lång stång.

Utförande

  1. Fyll på ballongerna med max 0,5 l vätgas. Tänk på att vätgasen pyser ut ifrån vanliga ballonger. Ballongerna kan inte förvaras lång tid innan de ska smällas av.
  2. Åhörarna varnas t.ex. av en person, som håller fingrarna för öronen för att markera, att det skall smälla. Det blir en kraftig, dov knall. Säkerhetsavstånd till publiken: ca 3 m.

 

Förklaring
Reaktionen, då vätgas brinner 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g) är exoterm. Den bildade energin märks som ljus, ljud och tryckvåg.

Riskbedömningsunderlag
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403 Syre Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403