KRC

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
Partikelmodell

Kommentarmaterial till reviderad kursplan i kemi

Den 15 mars publicerade Skolverket det kommentarmaterialet, som kan ge stöd för hur den ganska kortfattade kursplanen kan tolkas i praktiken.

Syror och baser

Intro - Distanskurs om kemisäkerhet 7,5 hp

Uppstartsdagar 7-8 oktober. Kursen är öppen för anmälan via Antagning.se 15/3-15/4.

Chesse-kvadrat

Europeiskt projekt om kemisäkerhet i skolan

KRC har tillsammans med kollegor i Norge, Finland och Slovenien startat ett projekt för att ta fram stödmaterial för lärare.

DinKemi-kvadrat

Din Kemi

Nytt, fritt tillgängligt digitalt läromedel i vilket kemin är satt i autentiska och relevanta sammanhang, utifrån följande teman: sinnen, hälsa, sjukdom, samhälle och natur och miljö.

Lundberg-Widen-2017-lärare utanför klassrummet

Resurser för distansundervisning

En samling av resurser för distansundervisning i kemi. Det mesta är tips från olika lärare men vi har försökt att ge någon form av överblick. Nu med högstadielista.

Genvägar

Informationsbrev
Fråga oss puffbild
Kemikalier skola
Fler resurscentrum och andra länkar puffbild
MND startsida puffbild
Youtube gammal logga
Facebook logga