Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9

Biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9

EVENEMANG

Datum: 06 november 2020 09:00 - 06 november 2020 16:00
Plats: Digital kursdag

Hur kan de nya kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 7-9 kan tolkas i praktiken? Detta vill vi från de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag.

Innehåll

Workshop i biologi

mer info kommer snart

Workshop i fysik

Mer info kommer snart

Workshop i kemi

Utgångspunkten för denna workshop är utveckling av produkter och material, några produkters livscykler och ställningstaganden i aktuella frågor. Det blir konkreta undervisningsexempel, kemididaktik och kollegiala samtal. Inför passet skickas en materiallista ut för den som vill genomföra en labb med oss via Zoom.

Program - Tiderna är bestämda, men innehållet kan uppdateras

9-10 Gemensam introduktion till ändringarna i kursplanerna i biologi, fysik och kemi.
10-11.30 Parallella workshops i mindre grupp i fysik/kemi/biologi
11.30-12.30 LUNCH
12.30-14 Parallella workshops i mindre grupp i biologi/fysik/kemi
14-15.30 Parallella workshops i mindre grupp i kemi/biologi/fysik
15.30-16 Sammanfattande diskussion och utvärdering

 

Anmälan

Eftersom första tillfället blir digitalt hoppas vi på deltagare från olika delar av Sverige. Deltagande i en kursdag kostar 300 SEK (exkl. moms) och anmälan görs senast 15 oktober, eller så länge det finns platser kvar, via den här LÄNKEN.

Eftersom laborativa moment planeras, kommer varje deltagare att uppmuntras till ha lite enkelt material tillhanda (enligt lista som skickas ut i förväg), för att kunna använda under kursdagen.

Mer info om motsvarande kursdagar för andra årskurser

Biologi, fysik och kemi i grundskolans nya kursplaner

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se

 
Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga