Kursinnehåll

Laborativa aktiviteter, ämnesdidaktik, ämnesteori och lärares erfarenheter är utgångspunkten för en kursdag kring hur de nya kursplanerna kan tolkas i praktiken.

Information om revideringen av kursplanerna i bl.a. kemi. LÄNK

Var?

Kursdagarna hålls digitalt fram tills vi Covid-19-läget tillåter att vi planerar fysiska möten.

Information om de enskilda kursdagarna och anmälan

Tre olika kursdagar arrangerades under november, en för åk 1-3, en för åk 4-6 och en för åk 7-9.

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se