Innehåll

Bakgrund

Genomförande

Praktikaliteter

Bakgrund

Hållbarhetsfrågor och kemikunskaper

För att aktivt kunna delta i debatter och verka för en hållbar framtid är kunskaper i kemi nödvändiga. Faktakunskaper är viktiga men inte tillräckliga för att uppmärksamma den komplexitet och de intressekonflikter som är oundvikliga i hållbarhetsfrågor. Diskussioner med inslag av etiska och moraliska frågor har traditionellt sett inte varit en del av skolans kemiundervisning. Lärare pekar på svårigheter att integrera hållbarhetsfrågor i sin undervisning.

Didaktisk forskning om hållbarhet i kemiundervisningen

I sin forskning har Cecilia Dudas utvecklat en didaktisk modell som lärare kan använda för att utveckla undervisningsaktiviteter om hållbarhetsfrågor i kemiundervisningen. Modellen pekar på tre viktiga principer:

  1. att explicit efterfråga motstridiga perspektiv och värderingar,
  2. att välja ett innehåll så att kunskaper i kemi efterfrågas i elevernas resonemang och
  3. att utgå från frågor i forskningens framkant.

Läs mer i KRC:s IB nr 2 2019, LÄNK.

Didaktisk forskning om skolutveckling visar att den blir mest framgångsrik när läraren själv ges möjlighet att vidareutveckla ett material så att det passar den egna undervisningsgruppen.

Genomförande

För att kunna erbjuda fortbildningen till lärare i hela Sverige kommer den att ske Online och vi tänker oss omkring 20 deltagare.

Del 1 Workshop på distans en halvdag (22/9 kl. 13-16.30)

Vid första workshopen kommer olika perspektiv på lärande för hållbar utveckling i kemiundervisningen ges.  Deltagande lärare kommer att välja ett tema inom hållbar utveckling och därefter delas in i arbetsgrupper.

Del 2 Utveckling av aktiviteter under handledning (gruppvis)

Här tänker vi oss att flera lärare som valt samma område inom kemin samarbetar i mindre grupper. Mellan första och andra workshopen träffas varje grupp digitalt vid fyra-sex tillfällen för att

  • tillsammans utveckla en ny aktivitet i undervisningen, som varje gruppmedlem sedan testar i sitt eget klassrum.
  • diskutera aktiviteten tillsammans med Cecilia.
  • efter genomförande i klassrummet utvärdera tillsammans.

Del 3 Redovisning och utveckling av material (1/12 kl. 13-16.30)

Vid den andra workshopen presenterar lärarna sina undervisningsaktiviteter för varandra och utbyta era erfarenheter. Det material som lärarna har utvecklat inom med olika kemirelaterade områden av hållbar utveckling kommer att sammanställas och spridas via KRC’s kanaler till andra kemilärare.

Praktikaliteter

Målgrupp

Lärare som undervisar i kemi på högstadiet eller gymnasiet.

Tidplan

  • Workshop 1 - 22/9 kl. 13-16.30
  • Gruppvis planering, genomförande och handledning
  • Workshop 2 - 1/12 kl. 13-16.30

Anmälan

Anmälan är stängd, men du kan maila krc@krc.su.se om du är intresserad av att stå på en reservlista.

Den här fortbildningsinsatsen genomförs med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne.