Ett något redigerat utdrag ur "Så arbetar du med kemikalier i skolan"* 3-Märkning och förteckning av kemikalier (157 Kb)
KRC:s redigerbara förslag på kemikalieförteckning LÄNK - kemikalieförteckning
Artikel med förklaring kring KRC:s förteckning Artikel om kemikalieförteckningen från IB nr 2 2019 (263 Kb)
Säkerhetsdatablad - information från KemI LÄNK

* Arbetsmiljöverkets bok "Så arbetar du med kemikalier i skolan", som tyvärr inte längre går att köpa.

Förslag på diskussionsfrågor

  1. Är kemikalierna på er skola korrekt märkta enligt CLP-förordningen?
  2. Finns det en aktuell kemikalielista (förteckning) på skolan?
  3. Innehåller listan de obligatoriska kolumnerna?
  4. Hur kan ett säkerhetsdatablad vara användbart i praktiken?

Exempel på arbetsuppgifter

  1. Skriv en rutin för inköp av kemikalier och hur man ska märka kemikalierna vid ankomst.
  2. Ladda ner arbetsmiljöverkets checklista och gör en kontroll på din skola.
  3. Arbetsmiljöverkets regler för kemikalieförteckning är till viss del tolkningsbara och kommunala regler kan vara hårdare. Kontakta gärna miljöförvaltningen i din kommun och fråga exempelvis om det räcker att ni har era säkerhetsdatablad digitalt lagrade.

TILLBAKA TILL START FÖR SJÄLVSTUDIEKURS