Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. NO-kursdagar

NO-kursdagar

Kursdagar om NO-undervisning på fyra orter, med separata spår för lärare i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Det blir didaktik, teori, praktiska övningar och koppling till Lgr22. Totalt 75 platser per ort.

Upplägg

För att stödja lärare i grundskolan med implementeringen av Lgr22 har vi på de nationella resurscentrumen i biologi (Bioresurs), fysik (NRCF) och kemi (KRC), tillsammans med Skolverket, genomfört flera olika fortbildningsinsatser. Nu under våren 2022 höll vi i egen regi heldagskurser i Lund, Uppsala, Umeå och Stockholm. 

Den hösten 2022 kommer motsvarande kurs att erbjudas i kommunal regi på fyra orter. Då bjuder kommunen in och står för lokaler, anmälningar och marknadsföring, medan vi från de nationella resurscentrumen, och Skolverket, håller i workshops. 

Hösten 2022

Datum

Åk 1-3

Åk4-6

Åk 7-9

Mer info

Härnösand - Technichus 22/8 x x x frida.bostrom@technichus.se
Luleå - Teknikens hus 21/9 x x x David.Brostrom@teknikenshus.se
Borlänge - 2047 1/11 x x x patrik.mikaelsson@2047.nu
Västervik 24/11 x x x

jenny,olander@krc.su.se

 

Är din kommun intresserad av att bjuda in oss från nationella resurscentrum i fysik, kemi och biologi för att hålla en motsvarande kursdag framöver? Hör i så fall av dig till oss.

Info om de ändrade kursplanerna

Frågor

Biologi - Bioresurs: Ammie Berglund, ammie.berglund@bioresurs.uu.se

Fysik - NRCF: Urban Erikssson, urban.eriksson@fysik.lu.se

Kemi - KRC: Jenny Olander, jenny.olander@krc.su.se

Bokmärk och dela Tipsa