Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Kurser
  5. Påverkas provuppgifter av de reviderade kursplanerna?

Påverkas provuppgifter av de reviderade kursplanerna?

EVENEMANG

Datum: 28 april 2021 13:00 - 28 april 2021 16:30
Plats: Webbinarium

Vad innebär det att besitta kunskaper om begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i NO? Att kunna använda mätvärden i enkla beräkningar?

Vad?

Med utgångspunkt i uppgifter, konstruerade utifrån några av de förändringar som finns i de reviderade kursplanerna, leder vi i projektgruppen för de nationella proven i biologi, fysik och kemi från Umeå universitet en diskussion. Tillsammans resonerar vi om hur de reviderade kursplanerna kan komma att påverka provuppgifter.

Information om kurplanerevideringen på Skolverkets hemsida

Mer information om nationella prov i biologi, fysik och kemi: LÄNK

För vem?

Lärare i biologi/fysik/kemi på högstadiet.

När?

Samma webbinarium ges vid två tillfällen den 28 april med 20 platser vid varje tillfälle. I anmälan anger du vilket du är intresserad av.

  • kl. 13.00-14.30 eller
  • kl. 15.00-16.30

Obs! samma workshop ges på den heldagskursen om biologi, fysik och kemi i åk 7-9 den 13 april LÄNK

Hur?

Digitalt, via en Zoomlänk, som skickas ut dagen innan till alla som har anmält sig. Programmet Zoom är gratis att ladda ner och det går på ett par minuter, men man kan delta i mötet utan att ladda ner programmet, via webbläsaren.

Anmälan

Anmäl dig via den här LÄNKEN så länge det finns platser kvar, dock senast 26 april.

Frågor?

Kontakta jenny.olander@krc.su.se

 

Bokmärk och dela Tipsa
Fråga oss avdelningssida
KRC:s logga