Kursupplägg

Kursen inleds med två dagar, som 2020 hålls på distans. Den första dagen motsvarar de endagskurser KRC håller regelbundet runtom i landet. Andra dagen får vi något fördjupande föredrag och information om undervisningen på distanskursen. Efter introdagarna fortsätter arbetet på distans med ett digitalt gruppmöte per vecka. För varje moment gör studenterna (som är aktiv kemilärare) uppgifter, som diskuteras och lämnas in i grupp. Det är i nuläget åtta moment, som vart och ett resulterar i inlämningsuppgifter med feedback. Slutuppgiften, som är betygsgrundande, lämnas in individuellt och innebär en säkerhetspärm för egna skolan.

När?

Två introdagar kommer att hållas 1-2 oktober 2020 och kursen pågår mars 2021.

Anmälan

görs via Antagning.se Ordinarie ansökningstid är över men sen anmälan är öppen 15 juli - 16 september så länge det finns platser kvar (Direktlänk till kursen).

Frågor?

kontakta jenny.olander@krc.su.se