Bakgrund

Enligt Arbetsmiljöverkets (AV) pressmeddelande från 191106 visar 80 % av de 800 skolor som inspekterades 2018-2019 brister i kemikaliehanteringen.

Syfte med informationsdagen

Att underlätta en förbättrad kemikaliehantering i skolan. Första tillfället när denna typ av informationsdag anordnades på KRC var 190617, mer info här.

Målgrupp

Lärare, särskilt institutionsansvariga kemi- och NO-lärare, skolledare, utbildningsförvaltningar och skoltekniker.

Tid

7 februari 2020, kl. 9-16

Plats

Stockholms universitet.

Program, med reservation för ändringar

9.00   Intro, KRC
9.10 Föreskrifter kring kemikaliehantering, Arbetsmiljöverket
9.50 Arbetsmiljöansvar, SKR
10.10

Paneldiskussion 1 – Fördelning av arbetsmiljöuppgifter kring skolans undervisningskemikalier
Lärarförbundet, LR, SKR och kemilärare

10.40

Fika

11.00

Kemikaliehantering i praktiken KRC

11.20

Paneldiskussion 2 - Kemikaliehantering i skolan ur ett hållbarhetsperspektiv

Panelmedlemmarna presenterar sig inledningsvis på 5 minuter var. Kemisäkerhetssamordnare SU, Käppalaförbundet och kemilärare

12.00 Lunch
13.00

A1

Fördelning av arbetsuppgifter, workshop
bland annat utifrån AV:s checklista och KRC:s exempeldokument
 

A2

Riskbedömning i skolans kemiundervisning
bland annat utifrån KRC:s exempelblankett
Medtag dator

14.00 Fika
14.30

B1

Möte för rektorer och utbildningsförvaltningar

B2

Substitution av kemikalier i skolan
workshop KRC:s exempelförteckning kommer att användas. Medtag dator.

15.30 Sammanfattning
16.00 Slut

 

Plats

Stockholms Universitet, Vivi-täckholmsalen. Salen ligger under pilen för MND på den här kartan.

Anmälan

Anmälan. Maila jenny.olander@krc.su.se om du är intresserad, det har blivit några återbud. Dagen kostar 500 SEK inkl. fika och lunch, exkl. moms.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats

Förmiddagen kommer att streamas så att den går att följa via denna länk. Vill du ställa frågor till föreläsare eller panel under förmiddagen så går det bra att maila karin@krc.su.se.