Fara och risk

Farliga egenskaper – inneboende egenskaper, t.ex. frätande eller brandfarligt
Risk – sannolikheten att faran kommer att orsaka skada.

Exempeldokument

KRC:s dokument "Stöd för riskbedömning" innehåller ett ändringsbart formular i pdf-format. För att kunna ändra i det behöver behöver du Stöd för riskbedömning (198 Kb) på din dator och därefter öppna det i Adobe Acrobat reader (som är gratis). Dokumentet går inte att redigera i webbläsaren.

Som exempel har vi fyllt i dokumentet för några av våra laborationer: