Undersökning

Undersökningar är både en viktig och rolig del i kemin

Undersökningar genom till exempel laborationer och experiment är en stor och viktig del i kemi vilket gör att det kan vara både spännande och intressant att utveckla en större förståelse för kemins metoder och arbetssätt. Under denna flik finns det laborationer och annat material som passar just till undervisning som handlar om Kemins metoder och arbetssätt.

Detta material är uppdelat i följande fyra rubriker: