7-9

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemilärarnas resurscentrum
  4. Utbildningsmaterial
  5. 7-9
  6. Laborationer som kan genomföras hemma - årskurs 7 - 9

Laborationer som kan genomföras hemma - årskurs 7 - 9

Laborationer som brukar genomföras med yngre elever kan användas även för högstadiet, men med fördjupade diskussioner. Flera av dessa kan passa vid distansundervisning.

Samlade resurser för distansundervisning LÄNK

Årskurs 7-9

Laboration

Centrala begrepp

Kort beskrivning

Vätskor blir gas

Materia, kolkemi

Undersökning av ballonger med olika  nagellackborttagningsmedel.
Papperskromatografi med olika vätskor  

Systematiskt arbetssätt, Separation

Undersökning av pennor i olika nagellackborttagningsmedel.
Demonstration på vätebindningar

Bindning, vattens egenskaper

Bomull binder mycket vatten tack vare vätebindningar.
Vilket ämne blir varmast i en microvågsugn? Materians egenskaper Olika vätskors dipolegenskaper undersöks.
Varför blir tvålen så? Kolkemi, syror och baser Tvål blir fett i sur lösning.
Visualisera pH Syror och baser, vardagskemi Vardagskemikalier undersöks med rödkålsindränkt kaffefilter.
Hemlaboration på kökskemikalier Syror och baser, vardagskemi Öppen undersökning av bikarbonat, hjorthornssalt, vinäger o.s.v.
När rostar en spik mest eller minst?

Materia, syror och baser, kemiska reaktioner

Fem blanka spikar, någon syra och bikarbonat behöver eleverna ha tillgång till.
Hur fungerar en kylare? 

Termokemi

Energi och entropi kan illustreras med enkla medel.
Balansera reaktionsformler

Kemiska föreningar

Självrättande övning med 50 reaktionsformler att balansera.
Gissa föreningen

Molekyl- och jonföreningar

Teoretisk övning om att tolka modeller av kemiska föreningar
Sockerhalten i energidrycker

Analysmetod, kalibrering

Sockerhalten i en dryck bestäms utifrån lösningar med känd koncentration.
Kemihistoriska tablåer Kemiska förklaringsmodeller Korta filmer om kemins historiska utveckling
Gör det osynliga synligt

Syror och baser, faser, termokemi

Tillverkning av koldioxid och exempel på en endoterm reaktion.
Bokmärk och dela Tipsa