Utbildningsmaterialet för undervisning i åkrskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9 är uppdelat i följande rubriker: 

Kom gärna med synpunkter och förslag på hur upplägget kan förbättras!