Om världen - barn utforskar sin omvärld

Kompendiet ger förslag på hur man kan undervisa om kemin i världen omkring oss. I materialet synliggörs

  • ett historiskt perspektiv
  • naturvetenskapligt arbetssätt
  • Jord, luft, vatten och eld
  • produktiva frågor

Målgrupp: Lärare i årskurserna F-6

Författare: Vivi-Ann Långvik, Britt Jakobsson, Bodil Nilsson och Christer Ekdahl  Om världen (527 Kb)

Bild: NASA

Laborera på klimat

Ett kompendium med enklare försök. som tagits fram för att användas på Bolincentrets klimatfestival. Här finns det i Laborera på klimat (2632 Kb) och som Laborera på klimat (840 Kb) . Några av laborationerna är uppdaterade 2018.

Målgrupp: Lärare för grundskolan

Författare: Karin Axberg