Hela tiden sker det olika reaktioner 

Överallt sker det reaktioner i vår värld. Reaktioner kan vara stora och kraftfulla, som vi kan se och känna, men de kan även vara små och ske på en molekylärnivå. Under denna flik finns det olika laborationer, demonstrationer och arbetsövningar, som passar till undervisning om olika sorters Reaktioner

Detta material är uppdelat i följande fyra rubriker: