Kemi har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld 

Eleverna ska genom kemiundervisningen, få möjligheten att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld, där de strävar efter att formulera och svara på olika sorters frågor genom att vara nyfikna och kreativa.

Materialet är uppdelat i demonstrationer, laborationer och arbetsövningar efter kursens olika centrala innehåll: