KRC gjort sammanställningar över risker och rekommenderad hantering. Dokumenten kan användas när man vill göra en riskbedömning av exempelvis riskerna i en skolas prepprum.

Observera att dessa dokument är under utveckling!

Frätande ämnen Frätande ämnen (37 Kb) Frätande ämnen (182 Kb)
Frätande syror Frätande syror 190607 (31 Kb) Riskkällor med frätande syror (43 Kb)
Oxiderande ämnen Oxiderande ämnen (23 Kb) Oxiderande ämnen (117 Kb)
Brandfarliga ämnen brandfarliga ämnen (23 Kb) Brandfarliga ämnen (167 Kb)

 

Hör gärna av dig med synpunkter!