Inledning

Bild: Pixabay.com

När brustabletter blandas i vatten börjar det bubbla. Vad beror det på egentligen?
Kan bubblorna användas till något? Javisst, till att blåsa upp en ballong!

Material

En flaska med inte alltför vid öppning, en ballong, en eller flera brustabletter och
en tratt.

Utförande

1.    Smula sönder brustabletten.
2.    Trä ballongen på en tratt och för ner pulvret i ballongen.
3.    Häll lite vatten i flaskan.
4.    Trä ballongen på flaskan utan att pulvret åker i.
5.    Vänd upp ballongen så att pulvret åker i
6.    Observera vad som händer.
7.    Väger flaskan och ballongen med innehåll lika mycket nu, som innan ballongen blåstes upp?Till läraren
Underlag för riskbdömning

Bedöms som riskfri under förutsättning att den utförs enligt instruktion.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Teori

En brustablett innehåller huvudsakligen natriumvätekarbonat, som är ett fast ämne. När den löser sig i vatten tar vätekarbonatjonen upp en vätejon och bildar kolsyra. En del av kolsyramolekylerna avger koldioxid i gasform. Eftersom ämnen tar mycket större plats i gasform än i fast eller flytande form blåses ballongen upp.

Bild: KRC

Tips

Det går också bra att hälla i bakpulver i ballongen och hälla en syra, till exempel utspädd ättiksyra, i flaskan.

Övrigt

Beskrivningen kommer från kompendiet ”Om världen-barn utforskar sin omvärld”; KRC.

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida

  • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Luft
  • 4-6/ Kemin i naturen/ Atomer och fasövergångar
  • F-3/ Material och ämnen/ Luft
  • F-3/ Material och ämnen/ Ämnens egenskaper