Material

Rör med plastlock (t.ex. chipsrör eller kaffeburk), pappersbit, tändare och bensin.

Riskbedömningsunderlag

Se upp med öppen eld, eftersom bensin är brandfarligt.  En fullständig riskbedömning görs av undervisande läraren, utgå gärna ifrån Riskbedömningsunderlag-Bensinexplosion-191211 (873 Kb)

Utförande

 1. Gör rent ett rör med lock.
 2. Klipp/borra/stick ett hål ca 1 cm upp på ena kortsidan med en diameter på 0,5 cm. (Tejpa gärna med metalltejp runt hålet så håller det längre.)
 3. Gör i ordning en ca 3 x 3 cm stor pappersbit.
 4. Droppa i 3–5 droppar bensin på pappret och lägg ner det i röret.
 5. Sätt på locket, håll tummen över hålet och skaka.
 6. När det börjar ”låta” om pappersbiten har den torkat och då vet man att bensinen har förångats.
 7. Ställ röret på kanten av ett stadigt underlag.
 8. För en brinnande tändsticka till det urklippta hålet och flytta på tummen. Varning! Locket får inte vara riktat mot någon person, för det kan flyga av kraftfullt med en smäll.
 9. Ge inte upp om det inte funkar vid första försöket.

Till läraren

Om bensinen får tillräcklig tid att förångas så bildas en explosiv blandning mellan bensin och luft. En rejäl smäll uppstår. Variera gärna försöket med olika antal droppar bensin, fler än 20 droppar ger en blandning som knappt exploderar.

Demonstrationen passar bra när man pratar om kolväten, fossila bränslen eller om brandsläckning.

Vid fullständig förbränning sker följande exoterma reaktion;

2 C8H18  +    25 O2  → 16 CO2   +  18 H2O  + energi

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/Säkerhet/Säkerhetslaborationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/Materia/organisk kemi/Laborationer
 • Gymnasiet/Säkerhet/Säkerhetslaborationer