Demonstration

Släcks ett ljus med koldioxid. Visa att koldioxid är tyngre än luft.

Svårighetsgrad

Mycket enkel.

Material

 • Natriumvätekarbonat
 • En syra tex ättiksyra/vinäger
 • 250 ml bägare
 • 2000 ml bägare
 • Tändstickor
 • Värmeljus
 • Elektronvåg

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare, gärna utifrån Riskbedömningsunderlag-den osynliga gasen-191211 (874 Kb)

Utförande

 1. Väg upp 2-3 tsk (7 g) natriumvätekarbonat och lägg det på botten av 2000 ml bägaren.
 2. Häll på en stor mängd syra och rör runt lite.
 3. Tänd ett värmeljus och sätt det på botten av en 250 ml bägaren.
 4. När det slutat bubbla (2-4 min) i bägaren, häller du över den osynliga gasen, som bildats i en 250 ml bägaren och ser ljuset slockna.

Teori

När syran kommer i kontakt med vätekarbonatjonerna bildas koldioxid och vatten.

 

 

Eld behöver syre och eftersom koldioxid är tyngre än luft så trycks syret undan och ersätts av koldioxid, varvid ljuset slocknar.

Alternativ: Köp en stor läskedrycksflaska t.ex. karbonerat vatten eller kola. Öppna locket försiktigt, luta flaskan och  ”häll av” den utströmmande gasen (utan vätska) ner i bägaren med ett brinnande ljus.

Stöd för riskbedömning

Natriumvätekarbonat: Ej märkespliktigt
Ättiksyra/vinäger ej koncentrationsbestämda upplysningar
Koldioxid ej koncentrationsbestämda upplysningar

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Energi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Säkerhet/ Säkerhetslaborationer
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Luft