Filmens innehåll

 • Sortering ur ett naturvetenskapligt perspektiv
 • Sortering i undervisningen
 • Naturvetenskapligt språk och vardagsspråk
 • Exempel på hur material kan kategoriseras
 • Sortering av material efter ursprung
 • Beskrivning av materialen tvättsvamp, trä, kort, plast, schampoo, olja och vatten
 • Enkla partikelmodeller som stöd för undervisning
 • Flytande vatten beskrivet på olika förklaringsnivåer
 • Ämnens olika former - gasformiga, flytande och fasta
 • Stål beskrivet på olika förklaringsnivåer

 

Filmen gjordes av NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, i samverkan med KRC under våren 2021.

Själva presentationen i pdf-form finns här nedan.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida

 • F-3/ Material och ämnen/ Ämnenas egenskaper
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Undersökningar
 • 4-6/ Kemin i naturen/ Ämnenas egenskaper