Demonstration

Hur kan det fungera när man inte kan se. Modellsystem.

Om demon

Enkelt (trolleritrick)

Tid

10 minuter

Utförande

Konstruera nedanstående ”apparat” av:

  • 1 PVC-rör
  • 4 kulor
  • 1 snöre
  • 1 ring

Genom att dra i olika kulor, medan andra eventuellt blockeras, erhålls olika resultat.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Kemins karaktär och arbetssätt
  • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Modeller
  • 4-6/ Kemin och världsbilden/ Magi och vetenskap
  • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Källkritik