Inledning

Foto: Pixabay

Vad är det som gör att en termos kan hålla vätskor varma alternativt kalla en längre tid?

Material

Två termometer, fyra bägare (parvis lika stora) två skall vara så stora att man kan sätta ner de mindre i de större. Diametrarna i de större bör vara 3 – 4 cm längre än i de mindre.

Riskbedömning

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Bild: KRC
  1. Placera de mindre bägarna i de större och häll rumstempererat vatten i den ena av de större bägarna.
  2. Häll hett vatten i de mindre bägarna.
  3. Sätt i en termometer i de små bägarna
  4. Försök att avgöra på vilken stor bägare man snabbast känner värmen.
  5. Förklara skillnaden!

Övrigt

Eventuellt skrivs några frågeställningar för att eleven lättare ska kunna dra generella slutsatser.

Till läraren

Väntat resultat

Luft isolerar bättre än vatten.  Bägaren med vatten tar bort värmen fortare än den med luft.

Ämne

Värmeledningsförmåga
W·m-1·K-1

Glas

1

Vatten

0,6

Luft

0,026

 

Denna laboration/demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • F-3/ Material och ämnen/ Ämnens egenskaper
  • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Analytisk kemi/ Demonstrationer