Demonstration

Visa på fluorescens hos exciterade elektroner
Om demonstrationen

Kräver förberedelser

Tid

10 min

Material

 • Luminol
 • Natriumhydroxid
 • Väteperoxid
 • Bägare
 • Slang
 • Ev eosin samt fluorescein

Risker vid experimentet

Luminol är irriterande, natriumhydroxid och väteperoxid är frätande och väteperoxid är även oxiderande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

A: Lös 0,5 g luminol i 250 cm3 0,25 M NaOH. Hållbar stamlösning.
B: Lös 7,5 g K3Fe(CN4) i 350 cm3 vatten.

 1. Häll 50 cm3 av A och 350 cm3 vatten i en 600 cm3 -bägare.
 2. I en annan bägare häller man 50 cm3 B, 350 cm3 vatten och 1 cm3 35%-ig väteperoxid.
 3. Häll ihop innehållet i de två bägarna och luminiscens uppkommer, vilken syns som blått ljus. Lokalen är mörklagd.
 4. Lösningen får rinna genom en slangkonstruktion med spiraler och öglor eller formad som en figur. Ljuset varar i 3 - 4 minuter.
 5. Ljuset kan bättras på genom att sätta till ömsom 2-M NaOH ömsom kristaller av K3Fe(CN4).
 6. Extra effekt kan man få genom att tillsätta fluorescerande indikatorer, t.ex. eosin (rosa), fluorescein (gul).               

Förklaring

Luminol (5-amino-1,2,3,4-tetrahydroftalazindion(1,4)) oxideras med väteperoxid och ger en exciterad molekyl, som avger ett blått luminescenssken, då molekylen återgår till normaltillståndet. K3Fe(CN4) är katalysator.

Stöd för riskbedömning

Luminol: Irriterande R 36/37/38 och S(2), 24/25, 46
Natriumhydroxid: Frätande, Fara, H290, H314 och P260, P280, P301+330+331, P305+351+338, P308+310

Väteperoxid: Frätande, Oxiderande, Fara, H271, H315, H328, H332, H335 och P210, P220, P221, P260, P261, P264, P271, P283

Fluorescein: Utropstecken, Varning, H315, H319, H335 och P261, P305+P351+P338

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer