Demonstration

Påvisa metan och hur det brinner

Svårighetsgrad

Apparaten
Apparaten

Enkel

Tid

5 -10 minuter

Material

  • Aluminiumkarbid
  • Svag saltsyra
  • Diskmedel
  • Apparaten (se bild till höger)

Utförande

I provröret häller man ca 3 skedar aluminiumkarbid och en skvätt saltsyra.

De bildade bubblorna av metangas antänds med en brinnande grillpinne.

Al4C3 + 6H2O → 3CH4 + 2Al2O3

Alternativ

Lägg aluminiumkarbid (eller kalciumkarbid) i en skål med diskmedel.
Kalciumkarbid bildar etyn (acetylen) och sotar mycket.

Stöd för riskbedömning

Aluminiumkarbid: Utropstecken, Varning, H315, H319, H335 och P261, P264, P271, P280, P403+233, P405

Metan: Brännbart, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Aluminiumoxid EUH210: Säkerhetsdatablad kan rekvireras

Kalciumkarbid: Brännbart, Fara, H260 och P223, P231+2(ej fukt), P280

Etyn Acetylen: Brännbart Fara, EUH006, H 220 och P210, P377, P381, P403

Kalciumhydroxid: Frätande, Fara, H314 och P260, P264, P280, P405

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Kemisk jämvikt/ Demonstrationer

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer