Klor 7

Ox. tal Oxid Namn Oxosyror Namn Jon Namn
´+I Cl2O Dikloroxid HClO Underklosyrlighet ClO- Hypoklorit
`+IV ClO2 Klordioxid        
´+V     HClO3 Klorsyra ClO3- Klorat
´+VII Cl2O7 Diklorheptoxid HClO7 Överklorsyra ClO42- Perklorat

 

Svavel 6

Ox. tal Oxid Namn Oxosyror Namn Jon Namn
´+IV SO2 Svaveldioxid H2SO3 Svavelsyrlighet SO32- Sulfit
´+VI SO3 Svaveltrioxid H2SO4 Svavelsyra SO42- Sulfat

 

Kväve 5

Ox. tal Oxid Namn Oxosyror Namn Jon Namn
´+I N2O Lustgas        
´+II NO Kvävemonoxid        
´+III N2O3 Dikvävetrixid HNO2 Salpetersyrlighet NO2- Nitrit
`+IV NO2 Kvävedioxid HNO3 + HNO2      
´+V N2O3 Dikvävetrioxid HNO3 Salpetersyra NO3- Nitrat

 

Fosfor 5

Ox. tal Oxid Namn Oxosyror Namn Jon Namn
´+III P4O6   H2PHO4 Fosforsyrlighet PHO42- Fosfit
`+V P4O10   H3PO4 Fosforsyra PO43- Fosfat

 

Kol 4

Ox. tal Oxid Namn Oxosyror Namn Jon Namn
´+I CO Kolmonoxid        
´+IV CO2 Koldioxid H2CO3 Kolsyra CO32- Karbonat

 

Kisel Si

Ox. tal Oxid Namn Oxosyror Namn Jon Namn
´+IV SiO2 Kiseldioxid H2SiO4 Kiselsyra SiO42- Silikat

 

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Arbetsövningar