Demonstation

Hur kunde man förr få fram baser. Historiskt experiment.

Teori

Redan för ca 5000 år sedan framställde man tvättmedel bl.a. genom att laka ut kaliumkarbonat ur vedaska. Genom reaktion med ett fett kunde man framställa tvål.

I askan efter en vanlig vedeld finns kaliumkarbonat. Löser man upp askan i vatten får man en alkalisk lösning, s.k. lut. Filtrerar man bort skräpet från askan, häller luten i t.ex. en järngryta eller ett keramikkärl, dvs i en potta av något slag och låter vattnet avdunsta får man en produkt, som helt naturligt döps till pottaska. Den består alltså av kaliumkarbonat. Här finns också förklaringen till det engelska namnet för kalium, nämligen potassium, eftersom Davy framställde det ur ”potash” = kali.

Material

 • Aska
 • Filterpapper
 • Tratt
 • Bägare
 • Indikator

Risker vid experimentet

Baser är frätande. Stänk vid indunstningen. Använd skydds-glasögon och personlig skyddsutrustning. En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Vanlig vedaska lakas ur med vatten. Några stora skedar vedaska (tag bort kolbitar) läggs i en bägare (t.ex. 600 cm3).
 2. Rör om. Filtrera bort fasta partiklar.
 3. Visa, att den erhållna lösningen är starkt basisk med BTB, fenolftalein eller pH-meter.
 4. Häll ca 10 cm3 av lösningen i en porslinsskål, som placeras på nät och trefot. Värm och låt vattnet koka bort utom det allra sista, som själv får avdunsta. Risk för stänk!
 5. Använd degeltång och placera porslinsskålen på ett tåligt underlag och låt svalna. Tillsätt en droppe 1 M saltsyra till porslinsskålens innehåll.
  Slutsats: Gasbildning är reagens på CO2. Alltså finns karbonatjoner i skålen.
 6. Påvisa kaliumjoner: Ta lite av saltet på en spatel och elda saltet i en gaslåga eller lös upp lite av saltet i metanol och spraya in i en låga.
  Slutsats: Violett lågfärg påvisar kaliumjoner.
  Slutresultat: Pottaska är detsamma som kaliumkarbonat. Karbonater sönderfaller i syra. Det bildas koldioxid. Lågfärg för kalium är lila.

Stöd för riskbedömning

Kaliumkarbonat: Utropstecken, Varning, H302 och P264, P270
Fenolfltalien: Hälsoskadligt, Varning, H351 och P201, P202, P281, P405
BTB: Ej märkespliktigt

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Fällningar/ Samhälle och historia
 • Gymnasiet/ Tematiskt material/ Historiska tablåer
 • 7-9/ Kemin och världsbilden/ Historik