Inledning

Sortering och klassificering utifrån egenskaper hos olika föremål är en del av det naturvetenskapliga arbetssättet. Kemister sorterar grundämnen och kemiska föreningar utifrån egenskaper som till exempel massa, densitet, smältpunkt och löslighet.

Material

Olika vardagsföremål, till exempel:

 • Plastbägare
 • Sten
 • Makaron
 • Trästav
 • Olja
 • Vatten
 • Sirap
 • Plastsked
 • Spik
 • Garn
 • Tyg
 • Modell lera
 • A3-papper
 • Stora skålar med vatten behövs till del II.


Risker vid experimentet 

Kan betraktas som riskfritt

Utförande

Del I

 1. Låt eleverna arbeta i grupp och be eleverna sortera materialen i olika grupper på ett A3-papper. Skriv ner huvudorden som eleverna sorterar efter.
 2. Låt eleverna berätta för varandra hur de har sorterat föremålen.

Del II

 1. Välj ut några av föremålen och låt eleverna fundera kring vilka av föremålen som kommer att flyta i vatten och vilka som kommer att sjunka.
 2. Eleverna sorterar föremålen i två högar efter vilka som flyter, respektive sjunker. Dokumentera deras hypoteser.
 3. Låt eleverna testa om föremålen flyter eller sjunker. Diskutera och jämför.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 4-6/ Kemins metoder och arbetssätt/ Separation
 • F-3/ Material och ämnen/ Ämnenas egenskaper
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Undersökningar
 • F-3/ Metoder och arbetssätt/ Separation