S-U

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Kemilärarnas resurscentrum
 4. Utbildningsmaterial
 5. Laborationer
 6. S-U
 7. Tea time kemi – redoxreaktioner i hibiskuste

Tea time kemi – redoxreaktioner i hibiskuste

I hibiskuste kan färgförändringar ske till följd av redoxreaktioner, vilket vi ska undersöka i den här laborationen.

Inledning

hög med torkade röda blad

Traditionellt tillverkas te genom att bearbeta löv från teplantan (Camellia sinensis). Produkten kallas ofta ”svart te” på grund av dess utseende före infusion. Många andra växtbaserade material marknadsförs också som te. Te bereds genom infusion: en separationsmetod där kemiska föreningar, såsom oljor och smakämnen, löses upp i exempelvis vatten. Tepåsen fungerar som ett membran. Vid tillsats av olika ämnen kan färgen av te förändras, vilket ofta beror på kemiska reaktioner.

Material

Hibiskuste, natriumperkarbonat (2Na2CO3 · 3H2O2), natriumditionit (Na2S2O4), vattenkokare, omrörare, tre provrör, tre små behållare, kryddmått (1 ml) och plastpipetter.

Riskbedömning

Måttligt riskfylld laboration. En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Gör en hibiskusinfusion och låt den svalna till rumstemperatur.
 2. Späd den beredda infusionen med vatten tills den blir blek (för att bättre uppskatta färgförändringen).
 3. Häll 20 ml lösningen i vart och ett av de tre provrören.
 4. Tillsätt ett kryddmått natriumperkarbonat till det första provröret. Skaka och vänta tills perkarbonaten har reagerat.
 5. Tillsätt ett kryddmått natriumditionit till det andra provröret och skaka det försiktigt för att blanda.
 6. Lämna det tredje provröret som kontroll.
 7. Observera och jämför de slutliga färgerna på vätskorna i de tre provrören.

Frågor

 • Hur förändrades infusionsfärgen när (i) natriumperkarbonat och (ii) natriumditionit tillsattes?
 • När perkarbonat tillsätts är det väteperoxid som bildar vatten. Skriv en reaktionsformel för detta. Hur påverkar denna reaktion ditt te? Är natriumperkarbonat ett oxidationsmedel eller ett reduktionsmedel?
 • När natriumditionit tillsätts bildas sulfatjoner. Skriv en reaktionsformel för detta. Hur påverkar denna reaktion ditt te?  Är natriumditionit ett oxidationsmedel eller ett reduktionsmedel?

Till läraren

Källa

Tre provrör med en ljusrosa, en brun och en beige lösning.
Bilden visaren hibiskusinfusion (till vänster), och efter tillsats av natriumperkarbonat (i mitten) och natriumditionit (till höger) (Bildkälla: Marisa Prolongo och Gabriel Pinto).

Den här laborationen är en översättning av en artikel skriven av  Marisa Prolongo and Gabriel Pinto i Science in School, nr 52, mars 2021 LÄNK Vi har valt att dela upp den i tre delar och de andra två delarna hittar du här:

Väntat resultat

Hibiskustet avfärgas nästan helt med natriumditionit (blekmedel), men inte med natriumperkarbonat. Se bild.

Förslag på svar till frågorna

När natriumperkarbonat tillsätts bildar väteperoxiden vatten. Syret reduceras och ändrar oxidationstal från -I till -II. Detta orsakar oxidation av något annat.
H2O2  → H2O
När natriumditionit tillsätts bildas sulfatjoner. Svavelatomerna oxideras ändrar oxidationstal från +III till +VI. Detta orsakar reduktion av något annat.
S2O42-  → SO42-

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/Kemiska föreningar och reaktioner/ Laborationer
 
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa