S-U

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Kemilärarnas resurscentrum
 4. Utbildningsmaterial
 5. Laborationer
 6. S-U
 7. Tea time kemi – tanniner i svart te

Tea time kemi – tanniner i svart te

Svart te innehåller tanniner, vilket är en sorts molekyler som kan länka samman proteiner så att de antingen fälls ut eller krymper. I den här aktiviteten undersöker vi förekomsten av tanniner i te genom att studera färgförändringar med järn(III)joner.

Inledning

Traditionellt tillverkas te genom att bearbeta löv från teplantan (Camellia sinensis). Produkten kallas ofta ”svart te” på grund av dess utseende före infusion. Många andra växtbaserade material marknadsförs också som te. Te bereds genom infusion: en separationsmetod där kemiska föreningar, såsom oljor och smakämnen, löses upp i exempelvis vatten. Tepåsen fungerar som ett membran. Vid tillsats av olika ämnen kan färgen av te förändras, vilket ofta beror på kemiska reaktioner.

Material

Svart te, järn(III)kloridhexahydrat, omrörare, två provrör, liten behållare, plastpipett.

Järnjonlösningen bereds genom att lösa upp en tesked järn(III)kloridhexahydrat i 50 ml vatten.

Riskbedömning

Måttligt riskfylld laboration. En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 1. Förbered en infusion av svart te och låt svalna till rumstemperatur.
 2. Späd vid behov den beredda infusionen med vatten tills den blir en ljusbrun-gul färg.
 3. Häll upp cirka 20 ml av infusionen i vart och ett av de två provrören.
 4. Tillsätt tre droppar järn(III)kloridlösning i ett av provrören och skaka lösningarna försiktigt så att vätskorna blandas.
 5. låt det andra provröret vara kontroll.
 6. Observera och registrera de förändringar som sker.

Frågor

 • Vad hände i laborationen? Hur såg det ut?
 • Påminner vätskans slutliga utseende om skrivbläck?
 • Vilken typ av förening kan ha bildats?
 • Har du hört talas om tanniner? Känner du några andra exempel på mat/dryck där de finns?

Till läraren

Källa

Den här laborationen är en översättning av en artikel skriven av  Marisa Prolongo and Gabriel Pinto i Science in School, nr 52, mars 2021 LÄNK Vi har valt att dela upp den i tre delar och de andra två delarna hittar du här:

Bilden visar en infusion av svart te (till vänster) och efter tillsats av en lösning av järn (III) klorid (höger).

Alternativ

Låt eleverna jämföra med annan/andra te-sorter för att se om andra te-sorter innehåller tanniner t.ex. robois, frukt-te, fjärilsbloms-te.

Istället för att göra en lösning av järnklorid kan man använda stålull. Häll i så fall cirka 50 ml infusion i en bägare, tillsätt sedan stålull och värm till kokning, skaka försiktigt för att homogenisera blandningen.

Testa andra infusioner om de innehåller polyfenoler, till exempel de baserade på rooibos. Olika färger, från mörkbrun till mörkblå, kan resultera beroende på de bildade järn(III)komplexen.

Tanniner

Vid tillsats av järn(III)joner mörknar te och blir svart svart. Det beror på att tanniner och andra polyfenoler i teet reagerar med järnjonerna. Polyfenoler smakar bittert. Exempel på en polyfenol är gallsyra och dess derivat, som syns i bilden nedan. Lite förenklat kan man förklara färgförändringen med att gallsyran reagerar med järn (III) joner för att bilda ferripyrogallat, en svart olöslig komplexjon.

Bild: Bildande av gallsyra och ett järn(III)komplex (Marisa Prolongo och Gabriel Pinto)

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/Kemiska föreningar och reaktioner/ Laborationer
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa